آخرین پرسش و پاسخ ها

شما با خرید حساب کاربری ۱ ماهه یا ۳ ماهه یا ۶ ماهه یا یک ساله می‌توانید به همان مدت تمام جواب‌های صوتی قرار گرفته در تمام حوزه‌های مربوط به ازدواج را بدون محدودیت گوش دهید و ضمنا سوالات خود را برای دریافت جواب از مشاور برای ما ارسال کنید. جواب شما به شکل یک فایل صوتی در اختیار شما و دیگران قرار خواهد گرفت،در صورتی‌که حساب کاربریتان را از حالت رایگان خارج نکنید و یکی از حساب‌های ذیل را خریداری نکنید نهایتا ۵ جواب صوتی را می‌توانید گوش دهید.

حساب کاربری 365 روزه

599,900 تومان

خرید

حساب کاربری 180 روزه

309,900 تومان

خرید

حساب کاربری 90 روزه

149,900 تومان

خرید

حساب کاربری 30 روزه

۵۹,۹۰۰ تومان

خرید