تاثیر غر زدن در روابط زناشویی

تاثیر غر زدن در روابط زناشویی

تاریخچه غر زدن 

از لحاظ تاریخی همیشه زن هایی بوده اند که به عنوان غرغرو توصیف می شدند. در بیشتر لغت نامه ها فرد غرغرو یک زن است یعنی یک لغت مؤنث که معادل مذکری برای آن وجود ندارد.

تا قرن نوزدهم قوانین انگلیسی، آمریکایی و اروپایی به یک شوهر اجازه می داد به قاضی دادگاه بخش درباره غر زدن یا پرخاش و سرزنش همسرش شکایت کند. اگر شکایت او ثابت می شد همسر او محکوم به داکینگ استول می شد. داکینگ استول از همه بیشتر در امریکا و بریتانیا برای تنبیه زنان جادوگر و فتنه، زنهای فاسد و زنهایی که توهین و سرزنش می کردند، استفاده می شد. زن مجرم و خلافکار با نوار یا یک بند، به صندلی بسته میشد که از انتهای یک اهرم معلق آویزان بود و داخل نزدیک ترین رودخانه یا دریاچه برای یک مدت از قبل تعیین شده فرو برده می شد . تعداد دفعاتی که او غرق می شد یا داخل آب فرو برده می شد بستگی به شدت خلاف و جرم او یا تعداد خلاف های قبلی او داشت. 


غرغروها چه احساسی دارند

غرغروها همیشه امیدوارند که قربانی آنها حرکت مثبتی از خود نشان دهد و این کار باعث شود که احساس گناه کنند، آنها امیدوارند که مردان با فهمیدن اینکه در اشتباه هستند تحریک به عمل شوند. به این ترتیب شاید به راحتی نطق آتشین متوقف شود. زنان می دانند که آنها غر می زنند اما این به این معنی نیست که آنها لذت می برند و معمولا آنها فقط آن را به عنوان آخرین حربه به‌کار می برند. بعضی از زنان غر زدن را به یک شکل هنری تبدیل کرده اند.


پنج غر اصلی را شناسایی کرده ایم:

۱. غر منفرد موضوعی: آشغال ها را بیرون می بری؟ (یک مکث) گفتی که آشغال ها را بردی؟ (پنج دقیقه بعد) آشغال ها چی شد؟ هنوز که اونجاست.

۲. غر چندگانه: علف جلوی خانه خیلی نامرتب به نظر می رسد. نیگل دستگیره در اتاق خواب افتاده است، پنجره پشتی هنوز گیر دارد، پس کی قرار است آنتن تلویزیون را تنظیم کنی و غیره و غیره.

۳. غر مفید: قرص‌هاتو امروز خوردی؟ دیگه پیتزا نخور برای کلسترول و وزنت بد است...

۴.غر شخص ثالث: مایرا میگه شین تازه کباب‌پزشان را درست و تمیز کرده و فردا بچه ها قرار است که آنجا بروند. با این سرعتی که تو داری کار می کنی تابستان هم تمام می شه و هنوز هیچ کاری نکرده ای. 

۵. غر پیشرفته: خوب امیدوارم امشب مراقب خوردنت باشی. نمی خواهیم آبروریزی پارسال دوباره تکرار بشه.


معمولا زنان در این نوع توصیف ها به سختی می خندند. آنها خودشان و عباراتشان را تشخیص می دهند اما هنوز هیچ چاره دیگری به جز آن ندارند. وقتی غر زدن خارج از کنترل می شود، رابطه فرد غرزننده با دیگران در واقع می تواند غم انگیز و ناراحت کننده باشد. مردان ممکن است او را حتی بیشتر از قبل نادیده بگیرند که این کار تنها عصبانیت و ناراحتی او را بدتر می کند. او ممکن است در نهایت احساس تنهایی کند و دلخور شود. وقتی غر زدن خارج از کنترل می شود معروف است به اینکه رابطه ها را کاملا نابود می کند.


قربانی چه احساسی دارد

از دیدگاه یک مرد غر زدن یک یادآورنده مداوم، غیرمستقیم و منفی در بارۀ کارهایی است که او انجام نداده و یا در باره نقطه ضعف‌های او است. این کار بیشتر اوقات در انتهای روز اتفاق می افتد وقتی یک مرد نیاز به زمانی برای استراحت دارد. هر چه بیشتر فرد غرزننده نق بزند قربانی بیشتر در پشت نوعی موانع دفاعی که باعث دیوانه شدن فرد غرغرو می شود پناه می برد. این موانع شامل روزنامه، کامپیوتر، کارهای خانه، صورت گرفته و غمگین فراموشی، ناشنوایی ظاهری و بازی با کنترل تلویزیون است. 


هیچ کس دوست ندارد در انتهای دریافت ناراحتی تسکین یافته، پیام های مبهم، ترحم جویی و احساس گناه باشد یا با توسل به آنها مدام خود را گناهکار بداند. همه از فرد غرغرو فرار می کنند او را تنها می گذارند و احساس رنجش و ناراحتی از او دارد. وقتی او شروع می کند موقعی است که حتی بیشتر گرفتار و منزوی شده و قدردانی از او به عمل نیامده و قربانی نیز حتی ممکن است بیشتر از این موضوع رنج ببرد.


نتیجه:

هرچه فرد غرغرو بیشتر غر بزند، بیشتر منزوی و جدا می شود. تنها نتیجه واقعی از غر زدن نابودی رابطه بین فرد غرزننده و قربانی است زیرا قربانی احساس می کند باید همیشه از خود دفاع کند.


مدیریت سایت

مقالات مرتبط