پذیرش دردها و دشواری ها یا همان صبر چطور امکان پذیر است؟


دسته بندی مشاوره‌های روانشناختی/بهداشت روان
حجم ۴۶۰ کیلوبایت
مدت زمان


توضیحات

کارشناس پاسخ به این سوال:


دکتر اعظم نوفرستی روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران