تکنیک عملی برای پذیرش مشکلات و صبر در برابر آن ها چیست؟


دسته بندی مشاوره‌های حقوقی/سوالات و پاسخ‌های ثبتی
حجم ۵۸۰ کیلوبایت
مدت زمان


توضیحات

کارشناس پاسخ به این سوال:


دکتر اعظم نوفرستی روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران