استفاده کودکان از بازی های دیجیتال باید تابع چه عاملی باشد؟


دسته بندی مشاوره‌های روانشناختی/سوالات و پاسخ‌های تربیت فرزند
حجم 380 کیلوبایت
مدت زمان


توضیحات

کارشناس پاسخ به این سوال:


خانم دکتر سيما فردوسی روانشناس و عضو هيئت علمی دانشجگاه شهيد بهشتی