استفاده کودکان کم سن و سال از موبایل امر صحیحی است؟


دسته بندی مشاوره‌های روانشناختی/سوالات و پاسخ‌های تربیت فرزند
حجم 556 کیلوبایت
مدت زمان


توضیحات

کارشناس پاسخ به این سوال:


خانم دکتر سيما فردوسی روانشناس و عضو هيئت علمی دانشجگاه شهيد بهشتی