آیا استفاده از بازی های دیجیتال و فضای مجازی برای کودک به عنوان تشویق یا جایزه کار درستی است؟


دسته بندی مشاوره‌های روانشناختی/سوالات و پاسخ‌های تربیت فرزند
حجم 552 کیلوبایت
مدت زمان


توضیحات

کارشناس پاسخ به این سوال:


خانم دکتر سيما فردوسی روانشناس و عضو هيئت علمی دانشجگاه شهيد بهشتی